KURUM FELSEFESİ

Bozlu Holding olarak bir kurumun temelinin ‘’insan’’, sürdürülebilirliğin ve kalitenin anahtarının ise o kurumu oluşturan insanlar olduğuna inanırız.

DEVAMI
HAYATA DEĞER KATIYORUZ

Bozlu Grup, gerçekleştirdiği ilkler ile Türkiye’nin ve faaliyette bulunduğu diğer ülkelerin sağlık sistemlerine sağladığı katkının yanı sıra ihraç ettiği nitelikli ürünler ile ülke ekonomisine fayda sağlamaktadır.

Devamı

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Sağlık ve endüstriyel alanlarda sürdürülebilir ve yenilikçi değer zinciri kurarak topluma katkı sağlamak.

Sorumluluk

Hesap verebilir, topluma ve çevreye saygılı olmak.

Girişimcilik

Kendi işinin lideri, sonuç odaklı, inovatif olmak, katma değer yaratmak.

Etkin Yönetişim

Çalışana değer vermek; ekip çalışmasına ve kaliteye önem vermek.

İşe alma ve yerleştirme
İşe Alma ve Yerleştirme

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Grup Markalarımız