İnsan Kaynakları

Stratejik insan kaynağı sağlama

İnsan Kaynakları Misyonu

Holding şirketlerinin hedeflerine ulaşması için gerekli olan insan kaynağının etkin şekilde kullanımını sağlayarak stratejik insan kaynakları yönetimi yapmak.

İnsan Kaynakları Hedefleri

 • İnsan Kaynakları yönetim sistemleri oluşturarak şirketlerimizin yönetimlerine stratejik ortak olabilmek.
 • Holding şirketleri bünyesinde İnsan Kaynakları alt yapısı ile ölçülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek.
 • İK maliyetlerini en aza indirgeyerek etkinliği ve verimliliği arttırmak.
 • Etkin raporlama metotları ile İK’nın holding şirketleri bazında ilgili tüm süreçlere katkısını analiz etmek.
 • Çalışan memnuniyetini yüksek seviyede tutarak tercih edilen kurum olabilmek.

İnsan Kaynakları Politikaları

 • Bozlu Holding misyon vizyon ve değerlerinde belirtilen hedeflere ulaşmak için kalite odaklı enerjik ve yenilikçi ekiplerle çalışmak.
 • Çalışanlarımıza mesleki bilgi ve yeteneklerine göre istihdam şartları yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit imkânlar sağlamak.
 • Çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde gösterebilmesine olanak sağlayan çalışma ortamları yaratmak.
 • Çalışanlarımızın kişiliğine saygı göstermek haklarını korumak ve gözetmek.
 • Her zaman konusunda uzman çalışanların tercih ettiği bir kurum olmayı sağlamak.
 • Başarılı çalışanlarımızı ödüllendirmek ve gelişimlerini desteklemek.

İnsan Kaynakları

Grup Markalarımız