İş Sağlığı ve Güvenliği

Mesleki risklerin önlenmesi

Temel politikamız, mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarımızın bilgilendirilmesi ve eğitilmesidir.

Öncelikle eğitim modelleri ile çalışanların yaptıkları işlerin riskleri konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenir ve konusunda yetkin personelle çalışılır. Uygulamalar komiteler tarafından da takip edilir ve değerlendirilir.

Bozlu bünyesinde radyasyonla çalışan temsilcilerinin yanı sıra Holding Genel Müdürü’den ve İK temsilcisi’nden oluşan Radyasyon Güvenliği Komitesi bulunmaktadır. Bu komite, radyasyon güvenliğine yönelik tüm uygulamaları takip eder ve çalışanların periyodik olarak doz sonuçlarını değerlendirerek yönetime raporlar.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalar, Holding İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Birimi tarafından yürütülür. Aynı zamanda koruyucu hekimlik hizmetleri de bu birim tarafından verilmektedir.

İnsan Kaynakları

Grup Şirketlerimiz