Eğitim ve Gelişim

Temel oryantasyon ve yıllık eğitim programları

Bozlu Holding’de eğitim gelişim faaliyetleri, şirket genelinde ve kişi bazında gelişmeye açık olan değerler ve yetkinlikler çerçevesinde çalışanlarımızın ve organizasyonun ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanmaktadır.

Eğitim Süreci

İnsan Kaynakları politikalarımız doğrultusunda tüm çalışanlarımız, işe başlangıçtan itibaren temel oryantasyon ve yıllık eğitim programlarına katılırlar. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kurumun strateji ve hedefleri, performans değerlendirme sonuçları, görev gerekleri, yönetici ve çalışanın kendisinden gelen geri bildirimler, yeni yatırım ve projeler önem taşır. Eğitim modelleri eğitimin konusu ve ihtiyaca göre kurumlarımız bünyesindeki iç eğitimcilerden veya hizmet alma yoluyla profesyonel eğitim kurumlarından destek alarak oluşturulmaktadır.

Eğitim Programları

Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda çalışanlarımızın ve organizasyonun ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan eğitimlerimiz şu başlıklardan oluşmaktadır;

Oryantasyon Eğitimleri

Şirkete yeni katılan çalışanların şirketi, çalışanları, işi ve iş çevresini en kısa sürede tanımaları ve bunlara uyum sağlayabilmeleri amacıyla verilen eğitimlerdir.

Mesleki Gelişim Eğitimleri

Mesleki yetkinliklerin arttırılmasına yönelik eğitimlerdir.

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Çalışanın bilgi, beceri ve motivasyonunu geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitimlerdir.

Yönetici Eğitimleri

Yönetici becerilerinin arttırılmasına yönelik eğitimlerdir.

Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulumu, geliştirilmesi ve sürekliliği için düzenlenen eğitimlerdir.

Cihaz Eğitimleri

Çalışanın bilgi ve uzmanlığını arttırmak amacıyla kurum ya da kurum iş ortağının imkânları ile yurt içi ya da yurtdışında seminer, kurs, çalıştay vb. yöntemlerle yapılan eğitimlerdir.

Yasal Zorunlu Eğitimler

Mevzuat gereği verilmesi gereken eğitimlerdir.

İnsan Kaynakları

Grup Şirketlerimiz